Pobieranie próbek pyłu dla określenia stężenia zapylenia powietrza kopalnianego oraz oceny stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

Kurs specjalistyczny:

„Pobieranie próbek pyłu dla określenia stężenia zapylenia powietrza kopalnianego oraz oceny stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego”

 

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości, jak też umiejętności z zakresu: przepisów dotyczących pomiarów stężenia pyłów szkodliwych dla zdrowia w wyrobiskach górniczych, oraz sposobów zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego.

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • dla pracowników Działów Wentylacji oraz Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla, którzy będą pobierać próbki pyłu,

 • tzw. służby pyłowej – pracowników funkcyjnych

REFERENCJE

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego   dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

PROGRAM KURSU

1. Zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia.

 • Pyłometria – definicje
 • Przepisy w zakresie pomiarów stężenia pyłów szkodliwych dla zdrowia w wyrobiskach górniczych
 • Sposoby zwalczania zapylenia powietrza kopalnianego
 • Pomiary stężenia zapylenia powietrza kopalnianego
 • Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle kopalnianym
 • Ochrona dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem pyłów

2. Zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi.

 • Podstawy ochrony radiologicznej
 • Zagrożenia układu oddechowego aerozolami promieniotwórczymi występującymi w podziemnych wyrobiskach dołowych
 • Promieniotwórczy izotop radon 222Rn i produkty jego rozpadu
 • Aerozole promieniotwórcze – szacowanie obciążającej dawki skutecznej
 • Pomiary promieniotwórczości aerozoli – laboratorium

3. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.

 • Fizyko-chemiczne własności pyłów
 • Wybuchy pyłu węglowego – charakterystyka, parametry
 • Sposoby zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
 • Przepisy w zakresie pomiarów zalegającego pyłu kopalnianego oraz intensywności osiadania pyłu
 • Pomiary zalegającego pyłu kopalnianego oraz intensywności jego osiadania

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzą  eksperci Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych Kopalni  Doświadczalnej BARBARA GIG oraz specjaliści Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG.

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 40 godzin wykładowych (5 dni) i obejmuje szkolenie teoretyczne, zajęcia praktyczne, seminarium podsumowujące oraz egzamin pisemny. 
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu po zdaniu egzaminu, jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE*** (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 105 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. 
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/8/2018 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. 

 

Termin kursu:  11-14.03.2019 r.

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a

40-166 Katowice                               

Cena: 1.050,00 zł/osobę (zw. z VAT)

Karta zgłoszenia

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu