DEx - I A - pracownicy na stanowiskach robotniczych

KURS TYPU DEx-I Adla osób na stanowiskach robotniczych:

UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W KTÓRYCH WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE METANOWE LUB ZAGROŻENIE WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO  

 

 

Kurs specjalistyczny z zakresu techniki przeciwwybuchowej, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy osób na stanowiskach robotniczych, użytkujących urządzenia przeciwwybuchowe w podziemiach zakładów górniczych.

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • osób  na stanowiskach robotniczych zajmujących się montażem, obsługą i konserwacją urządzeń przeciwwybuchowych
 • osób na stanowiskach robotniczych wykonujących prace w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

 

REFERENCJE

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego   dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

PROGRAM KURSU

 • Podstawowe informacje o zagrożeniach wybuchowych w kopalni
 • Podstawowe informacje o zasadach wprowadzania wyrobów Ex na rynek (ATEX – podstawy)
 • Parametry wybuchowości metanu, pyłu węglowego i gazów grupy IIA (podziemne magazyny paliw);
 • Kod IP
 • Znakowanie urządzeń – podstawy, dokumenty dostarczane wraz z urządzeniem
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe zapewniane przez typowe urządzenia Exd, Exe, napędy spalinowe, urządzenia Exi, lampy nahełmne
 • Naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe zapewniane przez typowe Zagrożenie elektrycznością statyczną
 • Znakowanie urządzeń (podstawy i historia), dokumenty dostarczane wraz z urządzeniem
 • Gospodarka urządzeniami budowy przeciwwybuchowej

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzą  eksperci Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszejw Polsce Jednostki  Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 24 godziny wykładowe i obejmuje szkolenie teoretyczne. 
 • Wymagania wobec kandydatów na kurs: zatrudnienie w zakładach górniczych na stanowiskach robotniczych, staż pracy w zakresie eksploatacji urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu oraz poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat. 
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE*** (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 105 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. 
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego
  w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. 

 

Terminy kursu w II półroczu 2019 r.:         

 • 23-25.09.2019 r.
 • 25-27.11.2019 r.

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                                            

Cena1050,00 zł/osobę (zw. z VAT)

Karta zgłoszenia

 

Kontakt:  mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu