Nabór kandydatów

Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie prowadzi nabór na studia doktoranckie (płatne zaoczne) w zakresie zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych.

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub magistra inżyniera. Preferowane jest wykształcenie techniczne.
 

Kandydaci na studia doktoranckie powinni złożyć w siedzibie Studium następujące dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,

3. CV + 2 zdjęcia.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin składania dokumentów do 01 września 2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów

Główny Instytut Górnictwa

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne

40-166 Katowice

Al. Korfantego 79/wysoki budynek GIG/

p. 114, 125