Nabór kandydatów

Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie prowadzi nabór na studia doktoranckie (płatne zaoczne) w zakresie

  • zrównoważonych technologii energetycznych i środowiskowych
  • górnictwa i geologii inżynierskiej

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub magistra inżyniera. Preferowane jest wykształcenie techniczne.

Kandydaci na studia doktoranckie powinni złożyć w siedzibie Studium następujące dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,

3. CV + 2 zdjęcia.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin składania dokumentów do 20 października 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Instytut Górnictwa
Centrum Szkoleniowo-Informacyjne
40-166 Katowice
Al. Korfantego 79/wysoki budynek GIG/
p. 114, 125