Odpowiedzialność członków zarządów spółek prawa handlowego

KURS ZAMKNIĘTY
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
 
Kurs adresowany jest do osób pełniących funkcje członków zarządu w podmiotach gospodarczych będących spółkami prawa handlowego.
 
Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe i składki na ZUS członków zarządów w świetle obowiązujących przepisów prawa, niezbędnej do nadzorowania działalności wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych.
 
Program kursu uwzględnia następujące zagadnienia:
 1. Odpowiedzialność karna:
 2. Odpowiedzialność za działania spółki
 3. Działanie na szkodę spółki (art. 585 KSH) a niegospodarność (art. 296 KK)
 4. Odpowiedzialność cywilna wobec spółki:
 5. Odpowiedzialność z tytułu zawieranych umów i podejmowanych decyzji
 6. Współpraca z innymi organami spółki
 7. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne. 
Moderowana forma zajęć dyskusyjnych stanowić będzie znakomitą okazję dla konsultacji
w zakresie problemów podnoszonych przez uczestników warsztatów. Ramowy program warsztatów w załączeniu.
 
Zajęcia prowadzi: doświadczony radca prawny, wywodzący się z Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
 
Opłaty:
 • Cena za kurs jest ustalana indywidualnie z zamawiającym.
 Organizacja kursu:
 • Zajęcia mogą się odbyć w siedzibie zamawiającego lub w GIG.
 • Proponowany czas trwania szkolenia to 8 godzin wykładowych
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, oraz zaświadczenia ukończenia kursu.
Zarówno program, jak i czas trwania szkolenia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego.
 
Kontakt:
Szymon Łagosz, tel. 032-259-26-04, e-mail: s.lagosz@gig.katowice.pl