Wykonywanie pomiarów zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych

KURS SPECJALISTYCZNY
 
WYKONYWANIE POMIARÓW ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH
 
Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących pomiary zagrożenia radiacyjnego
w zakładach górniczych (pomiarowców) i prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2004 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. 

 
Program zajęć, w ramach którego przewidziane są praktyczne ćwiczenia z przyrządami pomiarowymi stosowanymi w zakładach górniczych, uzgodniony jest z Wyższym Urzędem Górniczym i Państwową Agencją Atomistyki.
Zajęcia prowadzą specjaliści Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy nabytej w trakcie zajęć.
 
Termin kursu: 21-22 wrzesień 2017 r.
 
Miejsce kursu: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79a
 
Cena: 620,00 zł od osoby (zwolnione z VAT).
 
 
Organizacja kursu:
  • Kurs organizowany jest raz w roku - w II półroczu; trwa 2 dni i obejmuje szkolenie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
  • Termin kursu ustalony zostanie po zebraniu co najmniej 15 osobowej grupy uczestników. Liczebność grupy nie powinna przekraczać 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o ustalonym terminie kursu.
  • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne świadectwo ukończenia kursu po zdaniu egzaminu.
  • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900 i prowadzone są w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Należy przesłać kartę zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej lub u organizatora). 
 
 
 
Kontakt:  mgr inż. Beata Wójcik, tel. 032-259-24-22 lub 032-259-26-04, e-mail:bwojcik@gig.katowice.pl