Kontakt

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

tel. +32 259-26-04
+32 259-26-17
fax. +32 259-27-74
email: centrum@gig.katowice.pl